Ακουστικό νευρίνωμα (Αιθουσαίο σβάννωμα)

Τι είναι το ακουστικό νευρίνωμα;

 

Το ακουστικό νευρίνωμα είναι ένας σπάνιος, αργά αναπτυσσόμενος όγκος του έσω ωτός και συγκεκριμένα του νεύρου, που συνδέει το αυτί με τον εγκέφαλο (ακουστικό νεύρο). Ένα ακουστικό νευρίνωμα, παρόλο που συνήθως είναι καλόηθες, όταν αναπτύσσεται και δεν αντιμετωπίζεται μπορεί να προκαλέσει νευρολογικές βλάβες και να απειλήσει ακόμα και τη ζωή.

Το ακουστικό νευρίνωμα μπορεί να ονομάζεται επίσης αιθουσαίο σβάννωμα, νευρίνωμα ή νευριλείμμωμα.

Αυτός ο τύπος του όγκου εγκεφάλου αναπτύσσεται στο όγδοο κρανιακό νεύρο, το οποίο ελέγχει την ακοή και την ισορροπία και εντοπίζεται στο έσω ους κοντά στο πίσω μέρος του κρανίου. Ένα μέρος του όγδοου κρανιακού νεύρου μεταφέρει τον ήχο και ένα άλλο μέρος μεταδίδει πληροφορίες από το έσω ους προς τον εγκέφαλο για την ισορροπία. Αποτελεί ένα από τα 12 κρανιακά νεύρα, που ξεκινάει από το στέλεχος.

Περίπου 5% των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου είναι ακουστικά νευρινώματα.

 

 

 

Αίτια και παράγοντες κινδύνου για το ακουστικό νευρίνωμα

 

Περιγραφή: NeuroSSD:Users:drneuro:Desktop:IAC_2008-t1_tra_fs_pz.jpgΤα ακουστικά νευρινώματα πιστεύεται ότι αναπτύσσονται από υπερπαραγωγή κυττάρων Schwann, τα οποία πιέζουν τα νεύρα της ακοής και της ισορροπίας στο έσω ους. Τα κύτταρα Schwann είναι κύτταρα, τα οποία φυσιολογικά περιβάλλουν και υποστηρίζουν τις νευρικές ίνες. Εάν ένας όγκος αποκτήσει μεγάλο μέγεθος, μπορεί να πιέσει το προσωπικό νεύρο ή άλλες δομές του εγκεφάλου. Αυτός ο τύπος του όγκου του εγκεφάλου αναπτύσσεται συνήθως σε ενήλικες από 30 – 60 ετών.

Ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από τη γενετική παθολογική κατάσταση, που καλείται Νευρινωμάτωση 2, μπορεί συχνά να αναπτύξουν ακουστικά νευρινώματα και στα δύο ακουστικά νεύρα. Η Νευρινωμάτωση 2 προκαλεί όγκους στα κρανιακά νεύρα και στο νωτιαίο μυελό.

 

 

 

 

 

Συμπτώματα ενός ακουστικού νευρινώματος

 

Τα ακόλουθα αποτελούν τα πιο συχνά συμπτώματα ενός ακουστικού νευρινώματος. Ωστόσο, κάθε ασθενής μπορεί να βιώσει τα συμπτώματα διαφορετικά.

Το ακουστικό νευρίνωμα, μπορεί να προκαλέσει κάποια ή όλα τα ακόλουθα συμπτώματα:

 

 • Απώλεια ακοής

   

 • Εμβοές ώτων

 • Ζάλη

 • Παράλυση του προσωπικού νεύρου

 • Καταστάσεις στον εγκέφαλο απειλητικές για τη ζωή

   

  Τα συμπτώματα ενός ακουστικού νευρινώματος μπορεί να μοιάζουν με άλλες καταστάσεις ή παθολογικά προβλήματα.

   

   

   

  Τύποι ακουστικών νευρινωμάτων

   

  Σχεδόν όλα τα ακουστικά νευρινώματα (περισσότερα από 99%) είναι καλοήθη. Αναπτύσσονται αργά και έχουν σαφή όρια. Τα ακουστικά νευρινώματα μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ακοής, ακόμα και μετά από θεραπεία, διαταραχές ισορροπίας, αδυναμία των μυών του προσώπου και άλλα προβλήματα. Στη Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» παρέχεται θεραπεία και φροντίδα για όλα αυτά τα προβλήματα. Ένα ακουστικό νευρίνωμα, το οποίο αυξάνει σε μέγεθος και δεν αντιμετωπίζεται μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.

   

  Α) Μονόπλευρα ακουστικά νευρινώματα: αφορούν μόνο το ένα αυτί και αποτελούν το 8% όλων των ενδοκράνιων όγκων. Αυτός ο όγκος μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά πιο συχνά εμφανίζεται στην ηλικία μεταξύ 30 – 60 ετών. Τα ακουστικά νευρινώματα μπορεί οφείλονται σε γονιδιακή βλάβη, που έχει προκληθεί από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα μονόπλευρα ακουστικά νευρινώματα δεν είναι κληρονομικά.

   

  Β) Αμφοτερόπλευρα ακουστικά νευρινώματα: προσβάλλουν και τα δύο αυτιά και είναι κληρονομικά, προκαλούμενα από μία γενετική διαταραχή, που ονομάζεται νευρινωμάτωση 2 (NF2).  Αυτός ο όγκος παρουσιάζεται σε ηλικία μεταξύ 11 – 20 ετών ή σε νεαρούς ενήλικες. Επιπρόσθετα οι ασθενείς με NF2 συνήθως αναπτύσσουν πολλαπλούς όγκους εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού. Επίσης μπορεί να αναπτύξουν όγκους σε νεύρα τα οποία είναι σημαντικά για την κατάποση, την ομιλία, την κινητικότητα του οφθαλμού και τις κινήσεις και την αισθητικότητα του προσώπου. Η απόφαση για την πιο ενδεδειγμένη θεραπεία των ακουστικών νευρινωμάτων όπως επίσης και των λοιπών όγκων των νεύρων, του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού είναι πιο πολύπλοκη από την απόφαση της κατάλληλης θεραπείας για ένα μονόπλευρο ακουστικό νευρίνωμα.

   

   

   

   

  Διάγνωση

   

  Επειδή τα συμπτώματα των ακουστικών νευρινωμάτων είναι παρόμοια με αυτά παθολογικών καταστάσεων του μέσου και έσω ωτός, πολλές φορές η διάγνωσή τους είναι δύσκολη. Οι αρχικές διαγνωστικές εξετάσεις περιλαμβάνουν την εξέταση του ωτός και τον ακοολογικό έλεγχο. Η αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία βοηθούν να καθοριστεί η εντόπιση και το μέγεθος του όγκου. Η έγκαιρη διάγνωση προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για επιτυχημένη θεραπεία.

   

  Η διάγνωση ενός ακουστικού νευρινώματος περιλαμβάνει:

   

 • Ακοολογική εξέταση: Αποτελεί μία εξέταση της ακοής, η οποία μετράει πόσο καλά ο ασθενής ακούει τους ήχους και την ομιλία και η οποία αποτελεί συνήθως την πρώτη εξέταση για τη διάγνωση του ακουστικού νευρινώματος. Ο ασθενής ακούει ήχους ή μία ομιλία, ενώ φοράει ακουστικά, που είναι συνδεδεμένα με μία συσκευή, που καταγράφει τις απαντήσεις και μετράει την ακοή. 

   

 • Απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου: Εάν οι υπόλοιπες εξετάσεις καταδείξουν ότι ο ασθενής μπορεί να πάσχει από ένα ακουστικό νευρίνωμα, τότε υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου χρησιμοποιεί μαγνητικά πεδία και ραδιοκύματα, αντί για ακτίνες Χ και οι υπολογιστές δημιουργούν λεπτομερείς εικόνες του εγκεφάλου. Παράγει  τομές του εγκεφάλου, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν, ώστε να δημιουργηθεί μία τρισδιάστατη εικόνα του όγκου. Μια χρωστική ουσία εγχέεται στον ασθενή. Εάν υπάρχει ένα ακουστικό νευρίνωμα, ο όγκος θα προσλάβει πιο πολύ χρωστική ουσία από το φυσιολογικό εγκέφαλο και θα απεικονίζεται καθαρά. Η μαγνητική τομογραφία σε περιπτώσεις ακουστικών νευρινωμάτων συνήθως δείχνει ένα όγκο, ο οποίος προσλαμβάνει έντονα τη χρωστική ουσία και καταλαμβάνει τον έσω ακουστικό πόρο.

   

   

   

   

   

  Θεραπεία των ακουστικών νευρινωμάτων

   

  Τα ακουστικά νευρινώματα συχνά μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά πλήρως. Ωστόσο πολλά ακουστικά νευρινώματα είναι τόσο μικρά, που ίσως να μη χρειάζονται άμεση θεραπεία.

   

  Η θεραπεία των ακουστικών νευρινωμάτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

   

 • Το μέγεθος και τη σύσταση του όγκου (σκληρός ή μαλακός όγκος)

 • Την ηλικία του ασθενούς

 • Τη γενική κατάσταση της υγείας και τις προτιμήσεις του ασθενούς

 • Την ύπαρξη ή όχι ακοής

 • Την ύπαρξη ή όχι παρέσεως προσωπικού νεύρου

   

  Οι ιατροί της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» εξηγούν αναλυτικά στον ασθενή τις θεραπευτικές επιλογές, εξετάζουν προσεκτικά τις απεικονίσεις και τους παραπάνω παράγοντες και τελικά συνεργάζονται μαζί με τον ασθενή, για να του συστήσουν τις πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπευτικές επιλογές.

   

   

   

  Χειρουργικές θεραπευτικές επιλογές για τα ακουστικά νευρινώματα

   

  Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν το χειρουργείο, την ακτινοχειρουργική και μερικές φορές την παρακολούθηση. Οι νευροχειρουργοί της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» χρησιμοποιούν την οπισθοσιγμοειδική κρανιοτομία για την αφαίρεση των ακουστικών νευρινωμάτων.

   

   

   

  Α) Ελάχιστα επεμβατική οπισθοσιγμοειδική κρανιοτομία

   

  Η οπισθοσιγμοειδική κρανιοτομία είναι μια ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση, που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση των ακουστικών νευρινωμάτων. Αυτή η προσπέλαση επιτρέπει την αφαίρεση των ακουστικών νευρινωμάτων καθώς και άλλων όγκων βάσης κρανίου δια μίας μικρής τομής πίσω από το αυτί παρέχοντας πρόσβαση στην παρεγκεφαλίδα και στο στέλεχος. Οι νευροχειρουργοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν την προσπέλαση, για να προσεγγίσουν συγκεκριμένους όγκους της βάσης του κρανίου, όπως τα μηνιγγιώματα και τα ακουστικά νευρινώματα. Πάντα διανοίγεται ο έσω ακουστικός πόρος, αλλιώς η πλήρης αφαίρεση του όγκου είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

   

   

   

  Πλεονεκτήματα της οπισθοσιγμοειδικής κρανιοτομίας

   

  Η οπισθοσιγμοειδική κρανιοτομία έχει ως αποτέλεσμα:

   

 • Λιγότερο πόνο από μία μεγαλύτερη κρανιοτομία

   

 • Γρηγορότερη ανάρρωση από μία μεγαλύτερη κρανιοτομία

   

 • Ελάχιστη ουλή

   

   

   

   

   

  Μη χειρουργικές θεραπευτικές επιλογές για τα ακουστικά νευρινώματα

   

  Η χειρουργική επέμβαση σε περίπτωση μεγαλύτερων όγκων μπορεί να επιπλακεί με βλάβη της ακοής, της ισορροπίας και του προσωπικού νεύρου. Μία άλλη θεραπευτική επιλογή είναι η ακτινοχειρουργική, η οποία χρησιμοποιεί εστιασμένη ακτινοβολία με σκοπό να μειώσει το μέγεθος ή να περιορίσει την ανάπτυξη του όγκου.

   

  Για τους ασθενείς με μικρότερα ακουστικά νευρινώματα η χειρουργική επέμβαση και η ακτινοθεραπεία είναι εξίσου αποτελεσματικές. Οι ιατροί της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»  θα συζητήσουν μαζί σας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ακτινοχειρουργικής για κάθε περίπτωση ασθενούς ξεχωριστά και θα σας βοηθήσουν στη λήψη της πιο σωστής απόφασης.

   

 • Ακτινοθεραπεία (ακτινοθεραπεία και στερεοτακτική ακτινοχειρουργική):  Στην ακτινοχειρουργική περιλαμβάνονται η απλή και η κλασματική ακτινοχειρουργική (πολλές μικρές θεραπείες αντί για μία μεγάλη θεραπεία). Η κλασματική στερεοτακτική ακτινοχειρουργική φαίνεται να προσφέρει πολύ υψηλά ποσοστά περιορισμού του όγκου με διατήρηση της ακοής και προστασία της μυικής ισχύος του προσωπικού νεύρου. Χορηγείται ως μόνη θεραπεία ή ως συμπληρωματική της χειρουργικής θεραπείας.

   

 • Παρακολούθηση – Για μερικά αργά αναπτυσσόμενα ακουστικά νευρινώματα η παρακολούθηση με πιθανή αντιμετώπιση σε δεύτερο χρόνο, ίσως είναι αποδεκτή επιλογή. Αυτό αποτελεί συνήθης αντιμετώπιση σε ηλικιωμένους ή ασθενείς με βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό και ήπια συμπτώματα, στους οποίους οι κίνδυνοι της θεραπείας ίσως είναι μεγαλύτεροι και στους οποίος ο όγκος μπορεί να μην αναπτυχθεί στο υπόλοιπο της ζωής τους.

   

   

   

  Μετεγχειρητική θεραπεία ακουστικών νευρινωμάτων

   

  Μετά τη χειρουργική επέμβαση για ένα ακουστικό νευρίνωμα μερικοί ασθενείς παρουσιάζουν απώλεια ακοής, εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, βλάβη του προσωπικού νεύρου ή άλλα προβλήματα. Οι ιατροί της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» προσφέρουν χειρουργική θεραπεία και αποκατάσταση για κάποια από αυτά τα προβλήματα.

   

   

   

   

   

  Χειρουργική αντιμετώπιση επιπλοκών της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ακουστικών νευρινωμάτων

   

   

   

  Αντιμετώπιση της εκροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού

   

  Η εκροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα μετά από τη χειρουργική αφαίρεση ενός ακουστικού νευρινώματος. Η εκροή προέρχεται από ένα έλλειμμα ή ρήξη στην σκληρά μήνιγγα. Οι ιατροί μας παρακολουθούν στενά τους ασθενείς με εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Εάν παρατηρηθεί εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, τότε πραγματοποιούν μία επέμβαση για τη σύγκλειση τους ελλείμματος, από όπου εκρέει το εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

   

   

   

  Αποκατάσταση βλάβης του προσωπικού νεύρου

   

  Εάν προκληθεί βλάβη στο προσωπικό νεύρο από το ακουστικό νευρίνωμα ζητείται εκτίμηση από τους πλαστικούς χειρουργούς Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», οι οποίοι πραγματοποιούν επεμβάσεις με σκοπό την αποκατάσταση της κινητικότητας του προσώπου.

   

ACA: Clipping of A2 ruptured aneurysm

Ασθενής γυναίκα  ηλικίας 37 ετών η οποία παραπέμφθηκε λ...

Περισσότερα +

AComA: Clipping of AcomA ruptured aneurysm

Περιγραφή video χειρουργικής αντιμετώπισης ραγέντος ανευρύσμ...

Περισσότερα +

AComA: Clipping of AcomA coiled aneurysm

Πρόκειται για ασθενή 48 ετών ο οποίος υποβλήθηκε σε εμβολισμ...

Περισσότερα +

Όλα τα Case Studies
Χειρουργικά Πεπραγμένα 2022
Περισσότερα +

Χειρουργικά Πεπραγμένα 2022

14/12/2023

Το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν στην κλινική μας 1229&nb...

Νευροχειρουργική Κλινική ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

Όλοι εμείς, ιατροί, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, καθημερινά δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή των ασθενών μας πιο ποιοτική και κυρίως ελπιδοφόρα!

Εφημερίες

 • Η Νευροχειρουργική κλινική εφημερεύει καθημερινά 08.00 με 14.30 (εκτός από την επόμενη γενικής εφημερίας) ενώ κάθε τέσσερις ημέρες έχει γενική εφημερία.
 • Λειτουργούν τακτικά εξωτερικά νευροχειρουργικά ιατρεία κάθε Τρίτη και  Πέμπτη 11.30 με 14.00 τηλ.: 1535
 • Λειτουργούν απογευματινά εξωτερικά Ιατρεία με ραντεβού τηλ.: 213 2033600

Επικοινωνία

 • Νευροχειρουργική Κλινική
  ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

 • Λεωφόρος Μεσογείων 154
  Χολαργός
  ΤΚ 11527

 • +30 213 2032364

 • nevroxeirourgiki_clinic@gna-gennimatas.gr

Στο χάρτη

Powered by: PowerSite.gr

© 2024 Νευροχειρουργική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»