Καλώς ήρθατε

Στο Πρόγραμμα Νευροχειρουργικής Ειδικότητας της Νευροχειρουργικής Κλινικής του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς.

Όλα τα στελέχη της κλινικής εκφράζουμε τον ενθουσιασμό και την υπερηφάνεια μας στο να βοηθάμε να αναπτυχθούν οι νέες γενιές κορυφαίων νευροχειρουργών. Μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητές μας είναι να εκκολάπτουμε ευρέως εκπαιδευμένους νευροχειρουργούς που θα συμβάλουν στην προώθηση και προαγωγή του πεδίου μας και θα στελεχώσουν με τον καλύτερο τρόπο τις νευροχειρουργικές κλινικές του ΕΣΥ. Παλεύουμε να εκπαιδεύσουμε τους ειδικευόμενους μας με τρόπο ώστε να είναι άρτια εξοπλισμένοι για να προσφέρουν εξαιρετική κλινική φροντίδα στους μελλοντικούς ασθενείς τους. 

Η δέσμευσή μας στην εκπαίδευση των ειδικευομένων δημιουργεί ένα περιβάλλον φυσικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε οι ειδικευόμενοί μας να λαμβάνουν περιεκτική και ευρεία χειρουργική εκπαίδευση, με τρόπο ώστε να μένει χρόνος για διδακτικές συνεδρίες και διάβασμα, καθώς και για άλλες σημαντικές πτυχές της προσωπικής τους ζωής. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ευρεία γκάμα και πληθώρα περιστατικών καθιστά το εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας μοναδικό.


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ
Η κλινική διαθέτει όλον τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό που μπορεί να βρει κανείς στα πιο προηγμένα νευροχειρουργικά κέντρα του κόσμου. Δύο μικροσκόπια, εξοπλισμό διακοιλιακής ενδοσκοπικής χειρουργικής, εξοπλισμό διαρρινικής ενδοσκοπικής χειρουργικής και ενδοσκοπικά υποβοηθούμενης μικροχειρουργικής, νευροπλοήγηση, διεγχειρητικό υπέρηχο, πλήρεις νευροφυσιολογικές δυνατότητες, C-arm, εξοπλισμό καταγραφής επεμβάσεων για σκοπούς αρχειοθέτησης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με τεράστια ήδη βιβλιοθήκη επεμβάσεων. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία απόκτησης τρίτου υπερσύγχρονου μικροσκοπίου, με δυνατότητες αγγειογραφίας και φθορισμού, νέου υπερσύγχρονου μηχανήματος διεγχειρητικού υπερήχου, τραπεζιού σπονδυλικής στήλης, υπερσύγχρονου C-arm, και ενδοσκοπικού εξοπλισμού χειρουργικής σπονδυλικής στήλης.

Έχουμε αναπτυγμένα πέραν των 50 κρεββατιών σε καθημερινή βάση, ενώ το νοσηλευτικό μας προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο. Εκτός από την πρόσβαση σε κλίνες της ΜΕΘ του νοσοκομείου μας, διαθέτουμε Νευροχειρουργική Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και Εντατικής Θεραπείας με επτά κλίνες, η οποία πρόσφατα εντάχθηκε και στον οργανισμό του νοσοκομείου μας και αποτελεί την πρώτη εξειδικευμένη Νευρο-Εντατική Μονάδα της χώρας. Εξίσου εξειδικευμένοι και οι αναισθησιολόγοι και το προσωπικό του χειρουργείου μας, συμβάλλουν σε μία πληρέστερη εκπαιδευτική εμπειρία.

ΕΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Στην κλινική μας αντιμετωπίζεται όλη η γκάμα της νευροχειρουργικής, ενώ αποτελούμε και κέντρο αναφοράς για διάφορες σύμπλοκες νευροχειρουργικές παθήσεις όπως θα αναφερθεί. Έχουμε πρόσβαση σε χειρουργική αίθουσα κάθε μέρα, ενώ τα επείγοντα χειρουργεία εκτελούνται παράλληλα σε άλλη αίθουσα. Οι νευροχειρουργικές αίθουσες είναι ενεργές μέχρι αργά τη νύχτα, σε καθημερινή βάση, λειτουργώντας απρόσκοπτα για τη διευθέτηση των περιστατικών. Εκτελούμε έτσι πάνω από χίλιες κύριες επεμβάσεις το χρόνο. Τη στιγμή που μιλάμε είναι σε διαδικασία ενεργοποίησης και η δεύτερη καθημερινή χειρουργική αίθουσα, που θα διπλασιάσει σχεδόν τον αριθμό περιστατικών. 


ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Η νευροχειρουργική κλινική του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς έχει καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες ως Κέντρο Αναφοράς για ορισμένες παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος όπως οι όγκοι υποφύσεως, τα ανευρύσματα εγκεφάλου, οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες και οι όγκοι βάσεως κρανίου. 


Οι κυριότερες εκ των εξειδικευμένων τεχνικών, όμοιων με αυτές που εκτελούνται στα μεγαλύτερα κέντρα της Ευρώπης και των ΗΠΑ, είναι:


Κρανιοτομία εν εγρηγόρση (awake surgery)
Αφαίρεση όγκων, κυρίως αλλά όχι μόνο γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας, με χρήση της τεχνικής της κρανιοτομίας εν εγρηγόρση, καθώς και με τη βοήθεια νευροπλοήγησης και διεγχειρητικού υπέρηχου.
Έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες επεμβάσεις τέτοιου είδους, και η κλινική μας έχει να παρουσιάσει το μεγαλύτερο αριθμό στον ελληνικό χώρο. Με τη μέθοδο αυτή αφαιρείται το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του όγκου και είναι δυνατόν να επιτευχθεί και ολική μακροσκοπική εξαίρεση, χωρίς να επηρεαστούν ζωτικές λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως ο λόγος ή η κινητικότητα. Όπως είναι πλέον τεκμηριωμένο, μόνο έτσι (εξαίρεση >85%, ιδανικά >95%) μειώνεται το ποσοστό εξαλλαγής ενός γλοιώματος χαμηλής κακοήθειας σε γλοιβλάστωμα.


Ενδοσκοπικές διαρρινικές επεμβάσεις για παθήσεις βάσεως κρανίου
Κατά την τελευταία 5ετία πραγματοποιούνται ετησίως στην κλινική περί τις 80 πλήρως ενδοσκοπικές επεμβάσεις για όγκους εγκεφάλου, κυρίως για αδενώματα υπόφυσης, αλλά και για κρανιοφαρυγγιώματα, μηνιγγιώματα, χορδώματα αποκλίματος και παθολογίες κρανιοαυχενικής συμβολής.


Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για διαταραχές κυκλοφορίας εγκεφαλονωτιαίου υγρού (υδροκεφαλία)
Κατά τον τελευταίο χρόνο, οι παλαιότερα εκτελούμενες επεμβάσεις για τοποθέτηση βαλβίδας ή εξωτερικής παροχέτευσης για κάθε είδους αποφρακτικού υδροκεφάλου έχουν αντικατασταθεί από τη διενέργεια τρίτης κοιλιοστομίας με τη χρήση ενδοσκοπίου. 
Παράλληλα, η διακοιλιακή ενδοσκοπική μέθοδος χρησιμοποιείται για τη θυριδοποίηση αραχνοειδών κυστών, για θυριδοποίηση σε υδροκέφαλο πολλαπλών διαμερισμάτων, για διαφραγματοστομία, για βιοψία/αφαίρεση ενδοκοιλιακών όγκων, για αφαίρεση κολλοειδών κύστεων.


Ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη μικρονευροχειρουργική
Χρήση του ενδοσκοπίου σε πληθώρα μικρονευροχειρουργικών επεμβάσεων για την καλύτερη επισκόπηση της περιοχής και ιδιαίτερα των «κρυφών γωνιών», με αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά εξαίρεσης όγκων, και μικρότερα ποσοστά επανεπεμβάσεων και επιπλοκών. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή και η διενέργεια των επεμβάσεων μέσω μικρότερων κρανιοτομιών (key hole surgery, minimally invasive surgery)


Αντιμετώπιση της σπαστικότητας
Η τοποθέτηση αντλιών μπακλοφαίνης είναι η βασική τεχνική με την οποία αντιμετωπίζεται η σπαστικότητα. Επιπλέον, όμως, κατά τον τελευταίο χρόνο και σε επιλεγμένους ασθενείς, προσφέρεται η εκλεκτική περιφερική νευροτομή (selective peripheral neurotomy), με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Η νευροχειρουργική κλινική του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς έχει αναπτύξει συνεργασίες επί τούτου με τα σημαντικότερα δημόσια κέντρα αποκατάστασης.


Χειρουργική ανευρυσμάτων
Η χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων αποτελεί από δεκαετίες παράδοση στη νευροχειρουργική κλινική του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς. Κατ’ έτος εκτελούνται περί της 50-60 επεμβάσεις χειρουργικής απολίνωσης ανευρυσμάτων, όταν αυτά δεν είναι κατάλληλα για ενδοαγγειακή αντιμετώπιση (εμβολισμό). Για τα ανευρύσματα που επιδέχονται εμβολισμού, συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δημόσια νευροεπεμβατικά κέντρα, διατηρώντας τη διαχείριση των ασθενών, γεγονός που επεκτείνει την εμπειρία των εκπαιδευόμενών μας και στην επεμβατική αγγειοχειρουργική.
Κατά την τελευταία 30ετία, αφότου δηλαδή άρχισε στην κλινική μας η μικροσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων, έχουν χειρουργηθεί πολλές εκατοντάδες ασθενών, καθιστώντας την κλινική ως Κέντρο Αναφοράς στην Αγγειακή Νευροχειρουργική.


Χειρουργική βάσεως κρανίου
Αποτελεί πιθανώς την πιο δύσκολη εξειδίκευση της νευροχειρουργικής, μαζί με τη χειρουργική των ανευρυσμάτων.
Για την αντιμετώπιση των παθήσεων της βάσεως του εγκεφάλου χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες τεχνικές, όπως επιτάσσει η διεθνής βιβλιογραφία και πρακτική, με προσπελάσεις ανοικτές, ενδοσκοπικές ή συνδυαστικές.
Πραγματοποιούνται όλων των ειδών οι προσπελάσεις βάσης κρανίου, όπως για παράδειγμα:
Κογχοζυγωματική (orbitozygomatic)
Διαβασική, κλασσική και εκτεταμένη (transbasal)
Υπομετωπιαία δια του κάλεου (transglabellar)
Υπομετωπιαία – διασφηνοειδική 
Μετωπο-κροταφική δια του σηραγγώδους κόλπου (transcavernous)
Οπίσθια και πρόσθια λιθοειδεκτομή (transpetrosal)
Υπερπαρεγκεφαλιδική υπο- ή δια-σκηνιδιακή (για όγκους επιφύσεως)
Πλάγια και εξαιρετικά πλάγια δια του κονδύλου (far lateral, extreme lateral transcondylar) 
Εκτός των ανωτέρω, εκτελούνται και άλλες άκρως εξειδικευμένες ή συνδυαστικές προσπελάσεις, αναλόγως με την εντόπιση και έκταση της παθολογίας.


Χειρουργική κρανιοσπονδυλικής συμβολής
Αντιμετωπίζεται όλη η παθολογία της κρανιοσπονδυλικής συμβολής με όλες τις πιο σύγχρονες και ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους:
Μικροσκοπική και ενδοσκοπική διαστοματική προσπέλαση για οδοντοϊδεκτομή ή αφαίρεση όγκων
Υψηλή διατραχηλική (high transcervical) προσπέλαση
Πρόσθια καθήλωση οδόντος με κοχλίες
Οπίσθια σπονδυλοδεσία Α1-Α2 (διαρθρικοί κοχλίες ή κοχλίες πλαγίων ογκωμάτων/διαυχενικοί)


Χειρουργική επιληψίας
Τοποθέτηση διεγέρτη πνευμονογαστρικού (VNS), εκλεκτική αμυγδαλο-ιπποκαμπεκτομή για κροταφική επιληψία
Νευροχειρουργική ογκολογία εγκεφάλου
Επιτελούνται επεμβάσεις εξαίρεσης καλοήθων και κακοήθων νεοπλασμάτων εγκεφάλου, με χρήση όλων των πιο σύγχρονων τεχνικών και εξοπλισμού (μικροσκόπιο, ενδοσκόπιο, διεγχειρητικός υπέρηχος, νευροπλοήγηση, νευροφυσιολογικός έλεγχος). Βρίσκεται υπό ανάπτυξη η χρήση τεχνικών μικροσκοπικού φθορισμού για την όσο το δυνατόν εκτενέστερη εξαίρεση της βλάβης. 


Νευροχειρουργική ογκολογία σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού
Χειρουργούνται οι όγκοι σπονδυλικής στήλης, συμπεριλαμβανομένων των εξωσκληρίδιων, ενδοσκληρίδιων εξωμυελικών και ενδομυελικών όγκων, με χρήση μικροσκοπίου, διεγχειρητικού υπέρηχου και νευροφυσιολογικού ελέγχου ως ενδείκνυται. Όταν χρειάζεται διενεργείται και σταθεροποιητική σπονδυλοδεσία.


Χειρουργική σπονδυλικής στήλης
Διενεργείται όλο το φάσμα της χειρουργικής σπονδυλικής στήλης, με έμφαση στις ελάχιστα επεμβατικές διαδερμικές μεθόδους (κυφοπλαστική,  νουκλεοπηξία, nerve root blocks, ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσία).
Πραγματοποιούνται και οι πλέον σύμπλοκες επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας και εκτομής όγκων με χρήση όλων των σύγχρονων βοηθημάτων.
Παρ’ όλο που όλες οι μικροχειρουργικές επεμβάσεις εκτελούνται με τη χρήση μικροσκοπίου, βρίσκεται υπό ανάπτυξη και η τεχνική της ενδοσκοπικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης, άλλης μιας ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου.

LOGBOOK ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι ειδικευόμενοι συντηρούν αυστηρώς το logbook των χειρουργείων της κλινικής, με αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τη βαρύτητα των επεμβάσεων και των χειρουργικών χρόνων που εκτέλεσε ο ειδικευόμενος σε κάθε επέμβαση. Η προσπάθειά μας είναι να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νευροχειρουργικής Εταιρείας (European Association of Neurosurgical Societies - EANS) αναφορικά με τα χειρουργεία που έχει εκτελέσει ο κάθε ειδικευόμενος τόσο σε αριθμό όσο και σε γκάμα και ποιότητα. Ο κάθε εκπαιδευόμενος αποκτά σταδιακά όλο και περισσότερη ανεξαρτησία στο κλινικό και χειρουργικό πεδίο, ενώ μπορεί να αναπτύξει πιο ειδικό ενδιαφέρον σε κάποιον τομέα της νευροχειρουργικής (subspecialty).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παράλληλα με το αμιγώς χειρουργικό κομμάτι, η κλινική μας προσφέρει ένα ευρύ εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μαθήματα (μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους αναρτημένα στον πίνακα ανακοινώσεων της ιστοσελίδας μας), journal clubs,  tutoring, συμμετοχή σε συνέδρια και εργαστήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχει συνεργασία με μεγάλα κέντρα του εξωτερικού και επί συνθηκών δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους της εκπαίδευσης εκεί ή μετεκπαίδευσης (fellowship) στο πεδίο του ενδιαφέροντός σας. 

Αυτή τη στιγμή η κλινική διαθέτει έξι ειδικευόμενους, αλλά βρισκόμαστε σε διαδικασία αύξησης του αριθμού των ειδικευομένων. Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν οι όλο και αυξανόμενες ανάγκες της κλινικής αλλά και θα δοθεί η ευκαιρία στους ειδικευόμενους να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να επισκεφτούν κέντρα του εξωτερικού. Μέσα στον επόμενο χρόνο, με την αύξηση του αριθμού των ειδικευομένων αλλά και του συνολικού χρόνου ειδίκευσης, θα καταστεί δυνατή η εγκαθίδρυση εξαμήνου έως έτους αφιερωμένου στην κλινική έρευνα με ελάχιστες κλινικές υποχρεώσεις. Η παρουσίαση περιλήψεων και η δημοσίευση άρθρων, όχι μόνο ενθαρρύνεται,  αλλά αποτελεί βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης και προαπαιτούμενο για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης. Η διενέργεια μεταπτυχιακών σπουδών και/ή διδακτορικής διατριβής ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται στα πλαίσια της λειτουργίας της κλινικής. Πιστεύουμε ακράδαντα πως είναι δυνατό να είναι κανείς ενεργός κλινικός γιατρός και ταυτόχρονα να παρουσιάζει ακαδημαϊκό έργο.

EANS HOST CENTER
Πρόσφατα, και μετά από παρουσίαση των πεπραγμένων της κλινικής, γίναμε αποδεκτοί από την EANS ως European Host Center που μπορεί να δέχεται observers/fellows. Η διαδικασία θα είναι υπό την αιγίδα της EANS και θα αναγνωρίζεται ως έγκυρη μετεκπαιδευτική δραστηριότητα. Πιστεύουμε ότι αυτό θα διευρύνει τους ορίζοντες της κλινικής και θα φέρει εμάς και τους ειδικευόμενούς μας σε επαφή με συναδέλφους του εξωτερικού, ανοίγοντας έτσι περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής εκπαιδευομένων. Στόχος μας για την επόμενη διετία είναι να αναγνωριστούμε ως Accredited Center of Excellence in Neurosurgical Training από την EANS/UEMS.

ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τελειώνοντας την ειδικότητα, αναμένουμε οι ειδικευόμενοί μας να έχουν εκτελέσει πέραν των χιλίων επεμβάσεων, να έχουν παρουσιάσει πάνω από 15 ανακοινώσεις και να έχουν συγγράψει τουλάχιστον 3-5 άρθρα που έχουν γίνει αποδεκτά σε έγκριτά διεθνή περιοδικά (peer-reviewed, PubMed). Ιδανικά, θέλουμε οι ειδικευόμενοι μας κατά τα δύο τελευταία έτη της ειδικότητας να συμμετάσχουν και να επιτύχουν στις εξετάσεις της EANS (primary board examination). Στόχος μας είναι, στο τέλος της εκπαίδευσής τους, να είναι έτοιμοι να αναλάβουν αυτόνομα καθήκοντα γενικής νευροχειρουργικής, να έχουν αναπτύξει κάποιον τομέα ενδιαφέροντος και είναι ικανοί να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εξειδίκευσης σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού. 


Ψάχνουμε ειδικευομένους με ταλέντο και όρεξη για δουλειά, φιλόδοξους για μάθηση και παθιασμένους με τη νευροχειρουργική. Οι κλινικές απαιτήσεις είναι επιτακτικές, η καθημερινότητα δύσκολη, αλλά η ανταμοιβή θα είναι υψηλή. Αναμένουμε εξαιρετικές επιδόσεις από κάθε ειδικευόμενο, και σε αντάλλαγμα δεσμευόμαστε να προσφέρουμε μια εξίσου εξαιρετική και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική εμπειρία. Ψάχνουμε για νέους και νέες που θέλουν να γίνουν οι καλύτεροι στον τομέα τους. Ο στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι να παράγει νευροχειρουργούς που θα οδηγήσουν τη νευροχειρουργική στο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο ngeorgakoulias@yahoo.gr

Όλες οι παθήσεις
Χειρουργικά Πεπραγμένα 2022
Περισσότερα +

Χειρουργικά Πεπραγμένα 2022

14/12/2023

Το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν στην κλινική μας 1229&nb...

Νευροχειρουργική Κλινική ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

Όλοι εμείς, ιατροί, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, καθημερινά δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή των ασθενών μας πιο ποιοτική και κυρίως ελπιδοφόρα!

Εφημερίες

 • Η Νευροχειρουργική κλινική εφημερεύει καθημερινά 08.00 με 14.30 (εκτός από την επόμενη γενικής εφημερίας) ενώ κάθε τέσσερις ημέρες έχει γενική εφημερία.
 • Λειτουργούν τακτικά εξωτερικά νευροχειρουργικά ιατρεία κάθε Τρίτη και  Πέμπτη 11.30 με 14.00 τηλ.: 1535
 • Λειτουργούν απογευματινά εξωτερικά Ιατρεία με ραντεβού τηλ.: 213 2033600

Επικοινωνία

 • Νευροχειρουργική Κλινική
  ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

 • Λεωφόρος Μεσογείων 154
  Χολαργός
  ΤΚ 11527

 • +30 213 2032364

 • nevroxeirourgiki_clinic@gna-gennimatas.gr

Στο χάρτη

Powered by: PowerSite.gr

© 2024 Νευροχειρουργική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»