Μηνιγγίωμα

Το μηνιγγίωμα είναι ο πιο συχνός τύπος πρωτοπαθούς όγκου εγκεφάλου και αποτελεί το 30% περίπου όλων των  όγκων εγκεφάλου. Τα μηνιγγιώματα προέρχονται από τις μήνιγγες που αποτελούν τα 3  εξωτερικά περιβλήματα μεταξύ του κρανίου και του εγκεφάλου που καλύπτουν και προστατεύουν τον εγκέφαλο κάτω από το κρανίο. Τα μηνιγγιώματα αναπτύσσονται από το μεσαίο περίβλημα που ονομάζεται αραχνοειδής.  Όταν μεγαλώνουν σε μέγεθος πιέζουν τον εγκέφαλο ή τον νωτιαίο μυελό.

 

Περίπου 85% των μηνιγγιωμάτων είναι καλοήθη. Συνήθως μπορούν να αφαιρεθούν πλήρως με το χειρουργείο. Μερικά  μηνιγγιώματα μπορεί να μη χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση και συχνά παραμένουν αδιάγνωστα για πολλά χρόνια.

 

.

Αίτια και παράγοντες κινδύνου.

Δεν υπάρχει προφανής αιτία για ένα μηνιγγίωμα. Ωστόσο , αυτός ο τύπος όγκου είναι περίπου 3 φορές πιο συχνός στις γυναίκες. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι :

 

 • Η ακτινοβολία  για τη θεραπεία λοίμωξης του τριχωτού της κεφαλής ή όγκων κεφαλής , τραχήλου, εγκεφάλου
 • Η νευρινωμάτωση τύπου 2  μια σπάνια κληρονομική νόσος του νευρικού συστήματος.

 

Συμπτώματα :

Ένα μηνιγγίωμα μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα πιέζοντας τον εγκέφαλο ή το νωτιαίο μυελό. Ωστόσο πολλά ανευρίσκονται τυχαία μετά από μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου που διενεργείται για συμπτώματα που δεν σχετίζονται με αυτά. Τα συμπτώματα που οφείλονται σε ένα μηνιγγίωμα συνήθως είναι ήπια στην αρχή, εξελίσσονται αργά με την πάροδο του χρόνου και σχετίζονται με την περιοχή του εγκεφάλου ή του  νωτιαίου μυελού στην οποία ασκούν πίεση.

Τα συνήθη συμπτώματα είναι :

 • Πονοκέφαλοι
 • Επιληπτικές κρίσεις
 • Διαταραχές όρασης
 • Αδυναμία σε κάποιο άκρο
 • Αιμωδίες.
 • Αστάθεια βάδισης
 • Διαταραχές μνήμης
 • Διαταραχές ακοής
 • Διαταραχές όσφρησης

Συνήθεις εντοπίσεις ( τύποι  ) των μηνιγγιωμάτων

Τα μηνιγγιώματα συνήθως περιγράφονται σε σχέση με τη θέση τους στον εγκεφάλο. Οι πιο συχνοί τύποι είναι:


 


 

 

 

convexity meningioma

Μηνιγγίωμα κυρτότητας

Το μηνιγγίωμα κυρτότητας αναπτύσσονται στην επιφάνεια του εγκεφάλου ακριβώς κάτω από το θόλο του κρανίου. Αποτελούν περίπου το 20% των μηνιγγιωμάτων . Μπορεί να μην δίνουν συμπτώματα μέχρι  ο όγκος να γίνει αρκετά μεγάλος. Εάν είναι αρκετά μεγάλο το μηνιγγίωμα θα δώσει συμπτώματα ανάλογα με την εντόπισή του και ποιο τμήμα του εγκεφάλου πιέζει.

falcine and parasagittal meningioma

Μηνιγγίωμα Δρεπάνου και Παραοβελιαίο.

Πρόκειται για μηνιγγίωμα  το οποίο προέρχεται από το δρέπανο- λεπτό στρώμα σκληράς μήνιγγος ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου(μηνιγγίωμα δρεπάνου ) ή βρίσκεται κοντά στο δρέπανο (παραοβελιαίο μηνιγγίωμα)

intraventricular meningioma

Ενδοκοιλιακό Μηνιγγίωμα

Σχηματίζεται μέσα στο κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου όπου σχηματίζεται και κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ). Μπορεί να προκαλέσει απόφραξη στη ροή του ΕΝΥ και να προκαλέσει υδροκέφαλο.

 

Μηνιγγιώματα Βάσης Κρανίου

 

Μερικά μηνιγγιώματα σχηματίζονται πάνω στα οστά από τα οποία αποτελείται η βάση του κρανίου. Αυτά τα μηνιγγιώματα ονομάζονται μηνιγγιώματα βάσης κρανίου και η χειρουργική τους αφαίρεση είναι πολύ πιο δύσκολη σε σύγκριση με τα μηνιγγιώματα κυρτότητας


 

 

Τα μηνιγγιώματα βάσης κρανίου επίσης περιλαμβάνουν :

sphenoid wing meningioma

Μηνιγγίωμα πτέρυγας σφηνοειδούς

Αναπτύσσεται στη βάση κρανίου πίσω από τους οφθαλμούς. Αποτελούν περίπου το 20% των μηνιγγιωμάτων.  

olfactory groove meningioma

Οσφρητικό μηνιγγίωμα

Αναπτύσσεται κατά μήκος των οσφρητικών νεύρων. Αποτελούν περίπου το 10% των μηνιγγιωμάτων. Προκαλεί απώλεια της όσφρησης και αν λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις τότε μπορεί να επηρεάσει και την όραση ή να προκαλέσει διαταραχές προσωπικότητας  και συμπεριφοράς.

posterior fossa / petrous meningioma

Μηνιγγίωμα οπίσθιου βόθρου / λιθοειδούς οστού.

Αναπτύσσεται κάτω από τη βάση του εγκεφάλου. Αποτελούν περίπου το10% των μηνιγγιωμάτων και μπορεί να πιέζουν τα κρανιακά νεύρα προκαλώντας διαταραχές ακοής και αδυναμία των μυών του προσώπου. Επίσης συχνά μπορεί να πιέζουν το τρίδυμο νεύρο προκαλώντας Νευραλγία Τριδύμου.

suprasellar meningioma

Υπερεφιππιακό μηνιγγίωμα

Αναπτύσσεται στο κέντρο της βάσης του κρανίου. Μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές όρασης και δυσλειτουργία του αδένα της υπόφυσης.

 

 

Υποτροπή μηνιγγιώματος

Οποιοδήποτε μηνιγγίωμα μπορεί να υποτροπιάσει. Όταν υποτροπιάσει μπορεί να είναι ίδιου ιστολογικού βαθμού με τον προηγούμενο όγκο ή μπορεί να έχει εξελιχθεί σε πιο επιθετικό ή κακοήθη βαθμό.

Ιστολογικοί Βαθμοί Μηνιγγιώματος

Πόσο σοβαρό είναι ένα μηνιγγίωμα εξαρτάται από την εντόπισή του και τον ιστολογικό του βαθμό.

Πώς ταξινομούνται τα μηνιγγιώματα;

Ό βαθμός ( Ι έως ΙΙΙ) καθορίζεται από τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά των κυττάρων του μηνιγγιώματος . Ό Βαθμός Ι είναι ο πιο κοινός και καλοήθης, ενώ ο Βαθμός ΙΙΙ είναι ο πιο επιθετικός και θεωρείται κακοήθης.

Grade I meningioma
Μηνιγγίωμα Βαθμού Ι

Grade II meningioma
Μηνιγγίωμα Βαθμού ΙΙ

Grade III meningioma
Μηνιγγίωμα Βαθμού ΙΙΙ

 

 • Καλόηθες μηνιγγίωμα Βαθμού Ι: Αυτός ο καλοήθης όγκος αναπτύσσεται αργά και έχει διακριτά όρια . Περίπου 78-81% των μηνιγγιωμάτων είναι καλοήθη.
 • Άτυπο μηνιγγίωμα Βαθμού ΙΙ : Περίπου 15-20% των μηνιγγιωμάτων είναι άτυπα , δηλαδή τα κύτταρά τους δεν είναι φυσιολογικά. Τα άτυπα μηνιγγιώματα δεν είναι ούτε καλοήθη ούτε κακοήθη, αλλά μπορούν να γίνουν κακοήθη. Επίσης τα Βαθμού ΙΙ μηνιγγιώματα έχουν την τάση να υποτροπιάζουν και να μεγαλώνουν γρηγορότερα.
 • Κακόηθες ή Αναπλαστικό μηνιγγίωμα Βαθμού ΙΙΙ : Το κακόηθες ή αναπλαστικό μηνιγγίωμα είναι ένας επιθετικός όγκος εγκεφάλου που έχει την τάση να διηθεί κοντινά τμήματα του εγκεφάλου. Περίπου 1-4% των μηνιγγιωμάτων είναι κακοήθη.

 

Διάγνωση

Η διάγνωση μπορεί να τεθεί από :

 • Ιατρικό ιστορικό : Αυτό περιλαμβάνει ερωτήσεις για τα συμπτώματα του ασθενούς  καθώς και για το ατομικό και οικογενειακό του ιστορικό.
   
 • Νευρολογική εξέταση : Γίνεται έλεγχος της όρασης , της ακοής , της ισορροπίας , του συντονισμού , των αντανακλαστικών και των ανώτερων νοητικών λειτουργιών και της μνήμης.

 

 • Απεικονιστικός έλεγχος : Η αξονική και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου χρησιμοποιούνται  για την διάγνωση των μηνιγγιωμάτων τα οποία έχουν ξεχωριστά απεικονιστικά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι η επαφή τους με την μήνιγγα του εγκεφάλου και η πίεση επί του εγκεφάλου.
   
 • Ιστολογική διάγνωση : Η βιοψία του όγκου θέτει την διάγνωση και καθορίζει τον ιστολογικό βαθμό του μηνιγγιώματος.

 

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση ενός μηνιγγιώματος εξαρτάται από:

 • Την εντόπιση.
 • Από το αν είναι καλόηθες ή κακόηθες .
 • Από την γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς και την προτίμησή του για κάποια από τις προτεινόμενες θεραπείες.

 

Παρακολούθηση

Ή παρακολούθηση συνιστάται σε  τακτικό έλεγχο του ασθενούς με μαγνητική τομογραφία για ένα μηνιγγίωμα το οποίο  ανευρίσκεται τυχαία  και δεν προκαλεί συμπτώματα . Αν το μηνιγγίωμα αυτό φαίνεται να μεγαλώνει ή να προκαλεί συμπτώματα τα οποία μπορεί να χειροτερεύουν τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Χειρουργείο

Η πιο κοινή χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός μηνιγγιώματος είναι η κρανιοτομία. Αυτή η επέμβαση περιλαμβάνει μία τομή στο δέρμα του τριχωτού της κεφαλής και την αφαίρεση ενός οστικού  τμήματος του κρανίου. Στη συνέχεια ο νευροχειρουργός  αφαιρεί το μηνιγγίωμα διατηρώντας ανέπαφο τον εγκέφαλο, επανατοποθετεί το οστό και κλείνει την τομή.  Συνήθως το χειρουργείο είναι η μόνη αντιμετώπιση που χρειάζεται και  ο ασθενής στη συνέχεια παρακολουθείται  τακτικά με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για την έγκαιρη διάγνωσή του σε περίπτωση υποτροπής ή αύξησης υπολειμματικού όγκου που δεν αφαιρέθηκε στο χειρουργείο για να μην προκληθεί βλάβη στον εγκέφαλο.

Η κλινική μας διαθέτει μακρόχρονη και μεγάλη  εμπειρία στην αντιμετώπιση  μηνιγγιωμάτων και ιδιαιτέρως  μηνιγγιωμάτων της βάσης του κρανίου που αποτελούν και την πιο δύσκολη  κατηγορία όσον αφορά στην χειρουργική τους αντιμετώπιση.

Ακτινοθεραπεία

Ακτινοθεραπεία ονομάζεται  η χρήση ακτινοβολίας για την καταστροφή κυττάρων ενός όγκου . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μηνιγγιώματα που συμπεριφέρονται ως κακοήθη λόγω εντόπισης . Δηλαδή , μπορεί ο όγκος να μην είναι κακοήθης από ιστολογικής άποψης , όμως η εντόπισή του είναι επικίνδυνη. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ένα μηνιγγίωμα που περιβάλλει την καρωτίδα.   Η ακτινοθεραπεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μετεγχειρητικά σε περίπτωση υπολειμματικού μηνιγγιώματος βάσης κρανίου το οποίο δεν είναι εφικτό να αφαιρεθεί πλήρως λόγω δύσκολης θέσης που εξορισμού έχουν αυτά τα μηνιγγιώματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξωτερική ακτινοβολία εγκεφάλου ή η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική.

 

ACA: Clipping of A2 ruptured aneurysm

Ασθενής γυναίκα  ηλικίας 37 ετών η οποία παραπέμφθηκε λ...

Περισσότερα +

AComA: Clipping of AcomA ruptured aneurysm

Περιγραφή video χειρουργικής αντιμετώπισης ραγέντος ανευρύσμ...

Περισσότερα +

AComA: Clipping of AcomA coiled aneurysm

Πρόκειται για ασθενή 48 ετών ο οποίος υποβλήθηκε σε εμβολισμ...

Περισσότερα +

Όλα τα Case Studies
Χειρουργικά Πεπραγμένα 2022
Περισσότερα +

Χειρουργικά Πεπραγμένα 2022

14/12/2023

Το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν στην κλινική μας 1229&nb...

Νευροχειρουργική Κλινική ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

Όλοι εμείς, ιατροί, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, καθημερινά δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή των ασθενών μας πιο ποιοτική και κυρίως ελπιδοφόρα!

Εφημερίες

 • Η Νευροχειρουργική κλινική εφημερεύει καθημερινά 08.00 με 14.30 (εκτός από την επόμενη γενικής εφημερίας) ενώ κάθε τέσσερις ημέρες έχει γενική εφημερία.
 • Λειτουργούν τακτικά εξωτερικά νευροχειρουργικά ιατρεία κάθε Τρίτη και  Πέμπτη 11.30 με 14.00 τηλ.: 1535
 • Λειτουργούν απογευματινά εξωτερικά Ιατρεία με ραντεβού τηλ.: 213 2033600

Επικοινωνία

 • Νευροχειρουργική Κλινική
  ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

 • Λεωφόρος Μεσογείων 154
  Χολαργός
  ΤΚ 11527

 • +30 213 2032364

 • nevroxeirourgiki_clinic@gna-gennimatas.gr

Στο χάρτη

Powered by: PowerSite.gr

© 2024 Νευροχειρουργική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»