Άλλες Αγγειακές Παθήσεις

H Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» παρέχει πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και περίθαλψη για ένα ευρύ φάσμα νευραγγειακών παθήσεων.

 

Οι ιατροί της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» ασχολούνται τόσο με επείγοντα περιστατικά, όπως ασθενείς, οι οποίοι έχουν υποστεί μία εγκεφαλική αιμορραγία όσο και με προγραμματισμένα περιστατικά, όπως οι ασθενείς, οι οποίοι είναι υγιείς, αλλά χρειάζονται διάγνωση και θεραπεία για μία παθολογική κατάσταση όπως ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Είτε ο ασθενής πάσχει από μία δυσλειτουργία ή ανωμαλία κάποιου αγγείου του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, η οποία χρειάζεται νευροχειρουργική αντιμετώπιση είτε έχει υποστεί ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και χρειάζεται περίθαλψη, η ομάδα μας είναι σε θέση να βοηθήσει.

 

 

 

 

 

 

Μηνιγγική Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία (Dural ArterioVenous Fistula - DAVF)

 

Τι είναι η μηνιγγική αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία;

 

Μία μηνιγγική αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία είναι μία παθολογική επικοινωνία των αγγείων των ιστών γύρω από τον εγκεφάλο ή το νωτιαίο μυελό, στην οποία μία ή περισσότερες αρτηρίες συνδέονται απευθείας με μία ή περισσότερες φλέβες ή φλεβικούς χώρους, που αποκαλούνται φλεβώδεις κόλποι. Οι αρτηρίες μεταφέρουν αίμα από την καρδιά στους ιστούς και οι φλέβες επιστρέφουν το αίμα από τους ιστούς στην καρδιά. Σε μία μηνιγγική αρτηριοφλεβώδη επικοινωνία υπάρχει απευθείας επικοινωνία μεταξύ μίας ή περισσότερων αρτηριών και φλεβών ή φλεβωδών κόλπων, γεγονός που προκαλεί πολλά προβλήματα. Οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες διαφέρουν από τις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες (arteriovenous malformations – AVMs) στο ότι οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες συναντώνται στο παρέγχυμα του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού, ενώ οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες απαντώνται στα περιβλήματα του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού, όπως στη σκληρά μήνιγγα ή την αραχνοειδή μήνιγγα. Το πιο σοβαρό πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται με τις μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες είναι ότι μεταφέρουν αρτηριακό αίμα υψηλής πίεσης σε φλέβες ή φλεβώδεις κόλπους, που αποχετεύουν αίμα από τον εγκέφαλο ή το νωτιαίο μυελό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία αύξηση της πίεσης του φλεβικού συστήματος γύρω από τον εγκέφαλο ή το νωτιαίο μυελό.

 

 

 

Συμπτώματα της αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας

 

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών : οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες και καρωτιδοσηραγγώδεις επικοινωνίες. Αποτελούν επίκτητες βλάβες, το οποίο σημαίνει ότι οι ασθενείς δε γεννιόνται με αυτές, αλλά αντίθετα τις αναπτύσσουν αργότερα στη ζωή. Μπορεί να αποτελούν αποτέλεσμα λοίμωξης ή τραυματικής βλάβης, αλλά οι πιο πολλοί ασθενείς τις αναπτύσσουν χωρίς κάποιο σαφές εκλυτικό γεγονός. Οι ασθενείς με μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες χαρακτηριστικά διαμαρτύρονται για ένα βόμβο στο αυτί, ο οποίος ακολουθεί τους καρδιακούς κτύπους, το οποίο ονομάζεται φύσημα. Οι ασθενείς με καρωτιδοσηραγγώδη επικοινωνία χαρακτηριστικά παρουσιάζουν διόγκωση και ερυθρότητα ενός ή και των δύο οφθαλμών και φύσημα.

 

 

 

Διάγνωση μίας μηνιγγικής αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας

 

Τελευταία προσπαθούμε όποτε αυτό είναι εφικτό να αποκλείουμε τη μηνιγγική αρτηριοφλεβώδη επικοινωνία πριν η αυξημένη πίεση στο φλεβικό σύστημα προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στον εγκέφαλο ή στο νωτιαίο μυελό. Η μηνιγγική αρτηριοφλεβώδη επικοινωνία διαγιγνώσκεται με μία αγγειογραφία. Η αγγειογραφία αποτελεί μία ειδική εξέταση, στην οποία ο νευροακτινολόγος εγχέει μία χρωστική στα αγγεία του εγκεφάλου και αποκτά εικόνες των αγγείων. Η αγγειογραφία αποτελεί την εξέταση, η οποία απεικονίζει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τις μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες και τις σχέσεις τους με τις γειτονικές αρτηρίες και φλέβες. Στις περισσότερες μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες η αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία γνωματεύονται ως φυσιολογικές.

 

 

 

Θεραπεία των μηνιγγικών αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών

 

Στη Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» αντιμετωπίζουμε τις μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες με δύο μεθόδους ανάλογα με το είδος τους:

 

 • Ελάχιστα επεμβατικός ενδαγγειακός εμβολισμός – συνήθως αρκεί για να θεραπεύσει την πλειοψηφία των μηνιγγικών αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών. Κατά τον εμβολισμό, προωθούμε ένα καθετήρα δια της βουβωνικής χώρας στις αρτηρίες του εγκεφάλου, οι οποίες οδηγούν στη μηνιγγική αρτηριοφλεβώδη επικοινωνία και εγχέουμε σε αυτές τις αρτηρίες υγρούς παράγοντες εμβολισμού όπως ο NBCA, κόλλα ή Onyx. Η έγχυση αποκλείει την αρτηρία αυτή και μειώνει την ροή αίματος στην αρτηριοφλεβώδη επικοινωνία. Αυτές η επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε δημόσια κέντρα εμβολισμού.

   

 • Μικροχειρουργική αφαίρεση – αποτελεί την τελική λύση για μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες, οι οποίες δεν μπορούν να αποκλειστούν με ενδαγγειακό εμβολισμό. Κατά τη μικροχειρουργική αφαίρεση πραγματοποιείται κρανιοτομία και χρησιμοποιούμε μικροσκόπιο, για να απομονώσουμε τη μηνιγγική αρτηριοφλεβώδη επικοινωνία από το γειτονικό εγκέφαλο ή νωτιαίο μυελό.

   

  Οι ιατροί της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» αξιολογούν κάθε μηνιγγική αρτηριοφλεβώδη επικοινωνία κάθε ασθενούς ξεχωριστά και επιλέγουν την καταλληλότερη θεραπεία για τη κάθε μηνιγγική αρτηριοφλεβώδη επικοινωνία. Σε ειδικές περιπτώσεις επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε και τις δύο τεχνικές σε συνδυασμό.

   

   

   

   

   

   

  Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες (Artreriovenous malformations - AVMs)

   

  Τι είναι η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία;

   

  Η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία είναι ένα παθολογικό «κουβάρι» αγγείων στον εγκέφαλο ή το νωτιαίο μυελό στο οποίο μία ή περισσότερες αρτηρίες συνδέονται απευθείας με μία ή περισσότερες φλέβες. Οι αρτηρίες μεταφέρουν αίμα από την καρδιά στους ιστούς και οι φλέβες επιστρέφουν το αίμα από τους ιστούς στην καρδιά. Σε μία αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία η απευθείας επικοινωνία ανάμεσα σε μία ή περισσότερες αρτηρίες με φλέβες προκαλεί πολλά προβλήματα. Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι οι φλέβες είναι χαρακτηριστικά αγγεία με λεπτό τοίχωμα, τα οποία δεν μπορούν να δεχθούν αιματική ροή υψηλής πίεσης για μεγάλες χρονικές περιόδους. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες μπορούν να ραγούν και να αιμορραγήσουν στον εγκέφαλο.

   

   

   

  Διάγνωση των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών

   

  Λιγότερο από 1% των ανθρώπων γεννιέται με αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού. Παρόλο που οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι συγγενείς (το οποίο σημαίνει ότι οι ασθενείς γεννιόνται με αυτές), δεν είναι κληρονομικές (το οποίο σημαίνει ότι δεν κληρονομείται στα παιδιά από τους γονείς). Οι περισσότερες αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εκδηλώνουν την παρουσία τους με αιμορραγία σε ενήλικες νεότερους από 40 ετών. Μερικές αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εκδηλώνουν την παρουσία τους με επιληπτικές κρίσεις ή κεφαλαλγίες. Προσπαθούμε όποτε αυτό είναι εφικτό να διαγιγνώσκουμε και να αποκλείουμε τις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, πριν να αιμορραγήσουν. Συνήθως διαγιγνώσκουμε μία αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία με μία αξονική τομογραφία εγκεφάλου ή πιο συχνά με μία μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Εάν διαγνώσουμε μία αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία υποβάλλουμε τον ασθενή σε αγγειογραφία. Η αγγειογραφία είναι μία ειδική εξέταση, στην οποία ο νευροακτινολόγος εγχέει μία χρωστική στα αγγεία του εγκεφάλου και αποκτά εικόνες των αγγείων του εγκεφάλου. Η αγγειογραφία αποτελεί την εξέταση, η οποία απεικονίζει την αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία με τη μεγαλύτερη ακρίβεια καθώς και τις σχέσεις της με τις γειτονικές αρτηρίες και φλέβες.

   

   

   

  Θεραπεία των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών

   

  Στη Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» θεραπεύουμε τις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από τρεις μεθόδους ανάλογα με τον τύπο της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας:

   

 • Μικροχειρουργική αφαίρεση – η πιο καθιερωμένη από τις τρεις τεχνικές. Κατά τη μικροχειρουργική αφαίρεση, πραγματοποιούμε μία κρανιοτομία και αφαιρούμε την αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία από τον εγκέφαλο ή το νωτιαίο μυελό με τη χρήση μικροσκοπίου

   

 • Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία – μία πιο πρόσφατη τεχνική για τη θεραπεία των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών. Κατά τη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία χορηγούμε μία συμπυκνωμένη δόση ακτινοθεραπείας στον πυρήνα της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας σε μία συνεδρία. Σε περίπου 2 έως 5 έτη τα αγγεία της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας θρομβώνονται και η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία αποφράσσεται.

   

 • Ενδαγγειακός εμβολισμός – ακόμα μία πιο πρόσφατη τεχνική για τη θεραπεία των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών. Κατά τον ενδαγγειακό εμβολισμό προωθούμε έναν καθετήρα δια της βουβωνικής χώρας στα αγγεία του εγκεφάλου, τα οποία οδηγούν στην αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία και εγχέουμε υλικό σε αυτά τα αγγεία. Η έγχυση αποφράσσει την αρτηρία και μειώνει τη ροή αίματος στην αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία. Ο ενδαγγειακός εμβολισμός από μόνος του συνήθως δεν αποκλείει την αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία και γι’ αυτό συνήθως χρησιμοποιείται ως ένα προκαταρκτικό βήμα κατά την προετοιμασία είτε για μικροχειρουργική αφαίρεση είτε για στερεοτακτική ακτινοθεραπεία.

   

  Οι ιατροί της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» αξιολογούν κάθε ασθενή με αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία με σκοπό να επιλέξουν την καταλληλότερη ατομική θεραπεία ή συνδυασμό θεραπευτικών επιλογών για την αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία του συγκεκριμένου ασθενούς.

   

   

   

   

   

   

  Σηραγγώδες Αιμαγγείωμα

   

  Τι είναι ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα;

   

  Ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα είναι ένα παθολογικό σύμπλεγμα τριχοειδών αγγείων και φλεβιδίων, τα οποία περιοδικά αιμορραγούν και δημιουργούν μία βλάβη στον εγκέφαλο ή το νωτιαίο μυελό, που μοιάζει με ποπ – κορν με λεπτά τοιχώματα, η οποία περιέχει αίμα διαφορετικών χρόνων. Τα σηραγγώδη αιμαγγειώματα ονομάζονται επίσης αγγειογραφικά κρυπτικές αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες.

   

   

   

  Συμπτώματα των σηραγγωδών αιμαγγειωμάτων

   

  Λιγότερο από 1% των ανθρώπων γεννιούνται με μία αλλοίωση του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού, η οποία τελικά θα εξελιχθεί σε σηραγγώδες αιμαγγείωμα. Μπορεί να είναι κληρονομικές, το οποίο σημαίνει ότι κληρονομούνται στα παιδιά από τους γονείς. Τα περισσότερα σηραγγώδη αιμαγγειώματα εκδηλώνουν την παρουσία τους με επιληπτικές κρίσεις, με κεφαλαλγίες ή με μία μεγάλη αιμορραγία.

   

   

   

  Διάγνωση των σηραγγωδών αιμαγγειωμάτων

   

  Συνήθως διαγιγνώσκουμε τα σηραγγώδη αιμαγγειώματα για πρώτη φορά με την αξονική τομογραφία ή πιο συχνά με τη μαγνητική τομογραφία. Η απεικόνιση των σηραγγωδών αιμαγγειώματα είναι χαρακτηριστική στη μαγνητική τομογραφία. Η αγγειογραφία δεν είναι συνήθως απαραίτητη.

   

   

   

  Θεραπεία των σηραγγωδών αιμαγγειωμάτων

   

  Στη Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» αντιμετωπίζουμε τα σηραγγώδη αιμαγγειώματα με μικροχειρουργική αφαίρεση, όποτε αυτό ενδείκνεται. Τα πιο πολλά σηραγγώδη αιμαγγειώματα ωστόσο δε χρειάζονται χειρουργική αφαίρεση και μπορούν απλά να παρακολουθούνται ετησίως με μαγνητική τομογραφία. Κατά τη μικροχειρουργική αφαίρεση πραγματοποιούμε μία κρανιοτομία, χρησιμοποιούμε μικροσκόπιο και στη συνέχεια αφαιρούμε το σηραγγώδες αιμαγγείωμα από τον εγκέφαλο ή το νωτιαίο μυελό.

   

   

   

   

   

  Ενδαγγειακός Εμβολισμός

   

  Τι είναι ο ενδαγγειακός εμβολισμός;

   

  Ο ενδαγγειακός εμβολισμός αποτελεί μία ελάχιστα επεμβατική τεχνική, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό να αποκλείσει την παροχή αίματος σε ένα συγκεκριμένο μέρος μίας αρτηρίας.

   

   

   

  Παθολογικές καταστάσεις που αντιμετωπίζονται με ενδαγγειακό εμβολισμό:

   

 • Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες

   

 • Μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες

   

ACA: Clipping of A2 ruptured aneurysm

Ασθενής γυναίκα  ηλικίας 37 ετών η οποία παραπέμφθηκε λ...

Περισσότερα +

AComA: Clipping of AcomA ruptured aneurysm

Περιγραφή video χειρουργικής αντιμετώπισης ραγέντος ανευρύσμ...

Περισσότερα +

AComA: Clipping of AcomA coiled aneurysm

Πρόκειται για ασθενή 48 ετών ο οποίος υποβλήθηκε σε εμβολισμ...

Περισσότερα +

Όλα τα Case Studies
Χειρουργικά Πεπραγμένα 2022
Περισσότερα +

Χειρουργικά Πεπραγμένα 2022

14/12/2023

Το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν στην κλινική μας 1229&nb...

Νευροχειρουργική Κλινική ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

Όλοι εμείς, ιατροί, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, καθημερινά δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή των ασθενών μας πιο ποιοτική και κυρίως ελπιδοφόρα!

Εφημερίες

 • Η Νευροχειρουργική κλινική εφημερεύει καθημερινά 08.00 με 14.30 (εκτός από την επόμενη γενικής εφημερίας) ενώ κάθε τέσσερις ημέρες έχει γενική εφημερία.
 • Λειτουργούν τακτικά εξωτερικά νευροχειρουργικά ιατρεία κάθε Τρίτη και  Πέμπτη 11.30 με 14.00 τηλ.: 1535
 • Λειτουργούν απογευματινά εξωτερικά Ιατρεία με ραντεβού τηλ.: 213 2033600

Επικοινωνία

 • Νευροχειρουργική Κλινική
  ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

 • Λεωφόρος Μεσογείων 154
  Χολαργός
  ΤΚ 11527

 • +30 213 2032364

 • nevroxeirourgiki_clinic@gna-gennimatas.gr

Στο χάρτη

Powered by: PowerSite.gr

© 2024 Νευροχειρουργική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»