• 18 Μαϊ 2016
Χειρουργικά Πεπραγμένα 2015
Συνολικά το 2015 πραγματοποιήθηκαν 705 χειρουργικές επεμβάσε...

Συνολικά το 2015 πραγματοποιήθηκαν 705 χειρουργικές επεμβάσεις στη Νευροχειρουργική  Κλινική του ΠΓΝΑ  Γ. Γεννηματάς

Συγκριτικά με το συνολικό αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2014 υπήρξε μία ελαφρά μείωση του αριθμού , αλλά μία σημαντική αύξηση του ποσοστού των βαρέων και ιδιαιτέρως βαρέων επεμβάσεων.

Ο συνολικός αριθμός των εκτελεσθέντων χειρουργείων για ανευρύσματα και για όγκους βάσεως κρανίου αναδεικνύει τη κλινική ως ισότιμη με νευροχειρουργικά κέντρα πολλών Ευρωπαϊκών χωρών.

                                                                                                              

Ειδικές κατηγορίες

Ανευρύσματα

Πρόσθια αναστομωτική

17 ραγέντα μη επιδεχόμενα εμβολισμoύ

3 ατελώς εμβολισθέντα

3 μη ραγέντα , μη επιδεχόμενα εμβολισμού

Καρωτιδικά

2 ατελώς εμβολισθέντα οπίσθιας αναστομωτικής

1 μη ραγέν (συνύπαρξη με ραγέν ACom)

1 blister ραγεν ICA

Μέσης  εγκεφαλικής.

Ραγέντα  13

Ατελώς εμβολισθέντα 3

Τυχαία ευρήματα 3 (ένα ένα συνύπαρξη με ραγέν mirror, χειρουργηθέντα σε ένα χρόνο).

Συνολικά 46

 

Παρατηρούμε ότι τα ανευρύσματα τα οποία έχουν εμβολισθεί ατελώς κατά το παρελθόν και χρειάζονται συμπληρωματική χειρουργική θεραπεία παρουσιάζουν μια μικρή αλλά σταθερή αύξηση.

Χειρουργικά τα ατελώς εμβολισθέντα ανευρύσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες και φαίνεται ότι με τη πάροδο του χρόνου ο αριθμός τους θα αυξάνεται . Προφανώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε νευροχειρουργικές κλινικές με μεγάλη εμπειρία στην αγγειακή νευροχειρουργική.

 

 

 

Εξωπαρεγχυματικοί  όγκοι

 

Μηνιγγιώματα

 • Κυρτότητας   12
 • Παροβελιαία  10
 • Βάσεως           27

Ειδικά στα μηνιγγιώματα της βάσεως του κρανίου χρησιμοποιήθηκαν όλες οι ιδιαίτερες προσπελάσεις  όπως αυτές έχουν περιγραφεί κατά τα πεπραγμένα του 2014 δηλ. (απόσπασμα από το  site).

 

Όσον αφορά τα ακουστικά νευρινώματα παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των χειρουργείων αυτού του είδους (22 περιπτώσεις ).

 

Για την αφαίρεση τους χρησιμοποιήθηκε η οπισθοσιγμοειδική προσπέλαση με ταυτόχρονη διάνοιξη του έσω ακουστικού πόρου 

Σύνολο 71

 

Παρεγχυματικοί όγκοι             

Αφορούν χειρουργεία για γλοιοβλαστώματα, χαμηλής κακοήθειας γλοιώματα, μεταστάσεις, αιμαγγειοβλαστώματα            , επενδυμώματα και άλλες λιγότερο συχνές παθολογίες. Όσον αφορά τα ιδιαιτέρως κακοήθη γλοιοβλαστώματα , θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια επιλογής με βάση την ηλικία , τηκ εντόπιση και τη νευρολογική εικόνα, αλλιώς η χειρουργική επέμβαση δεν προσφέρει τα αναμενόμενα.

Θεωρούμε , ότι , αντιθέτως με τα κακοήθη γλοιοβλαστώματα, η χειρουργική αντιμετώπιση έχει καθοριστική σημασία στην αντιμετώπιση των γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας. Ο στόχος πρέπει να είναι ή κατά το δυνατόν εκτεταμένη αφαίρεση του όγκου με τη μεγαλύτερη δυνατή διατήρηση ζωτικού νευρικού ιστού. Ο  στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την κρανιοτομία εν εγρηγόρσει (awake craniotomy).

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν 10 τέτοια χειρουργεία, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό αυτού του είδους   των χειρουργείων σε 42 από το 2004 , οπότε και ξεκίνησαν στη κλινική.

 

Σύνολο: 52

 

 

Ενδοσκοπική χειρουργική                                                                      

Η ενδοσκοπική διαρρινική διασφηνοειδική προσπέλαση χρησιμοποιήθηκε σε 52 ασθενείς για ενδοεφιππιακές παθολογίες όπως μικροαδενώματα ή μακροαδενώματα, ή κύστες Rathke.

Η πιο εκτεταμένη προσπέλαση χρησιμοποιήθηκε σε 6 ασθενείς με κρανιοφαρυγγιώματα , μηνιγγιώματα πρόσθιου βόθρου, και δερματοειδή.

 

 

 

 

 

 

 

 

Χειρουργεία  ειδικών απαιτήσεων

1 . Ενδοσκοπική διαστοματική αφαίρεση οδόντα Α2 και ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία (2)

2. Χειρουργική αφαίρεση αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών (AUMIS) (2 )

3. Νευραγγειακές αποσυμπιέσεις για νευραλγία του τριδύμου και σπασμό ημιπροσώπου (5).

4. Σηραγγώδη αιμαγγειώματα στελέχους (μεσεγκεφάλου , γέφυρας , προμήκους) (4).

5. Σηραγγώδη αιμαγγειώματα ημισφαιρίων (2)

6. Chiari με αφαίρεση αμυγδαλών  (2).

7. Κολλοειδείς κύστες ή άλλες παθολογίες 3ης κοιλίας .

    Transcallosal – transchoroidal ή interformiceal (5).

8. Εκτεταμένες προσπελάσεις

    Intrahemispheric, transtentorial  ή supra –infratentorial για  falcotentorial          

    Μηνιγγιώματα (3).

 

Η δημοσιοποίηση των χειρουργικών πεπραγμένων της Νευροχειρουργικής Κλινικής του ΠΓΝΑ Γ Γεννηματάς σκοπό έχει την ενημέρωση των ασθενών αλλά και των προς εξειδίκευση ιατρών .

 

Οι ασθενείς είναι εύκολο να ενημερωθούν από το site της κλινικής για το είδος της πάθησης τους, για τις προτεινόμενες θεραπείες, για τους ενδεχόμενους κινδύνους όπως και για την αντίστοιχη εμπειρία της κλινικής.

Οι νέοι ιατροί οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς , σχετικά με τον αριθμό και τη βαρύτητα των εκτελουμένων χειρουργείων.

 

Θεωρούμε ότι είναι καθήκον των Υγειονομικών Αρχών όπως και της Νευροχειρουργικής Εταιρείας η αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια κάθε Νευροχειρουργικής Κλινικής επ’ ωφελεία των ασθενών με νευροχειρουργικές παθήσεις όπως και των νέων Ιατρών . 

                                                                                                            O Διευθυντής της Κλινικής

                                                                                                               Νικόλαος Γεωργακούλιας

Νευροχειρουργική Κλινική ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

Όλοι εμείς, ιατροί, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, καθημερινά δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή των ασθενών μας πιο ποιοτική και κυρίως ελπιδοφόρα!

Εφημερίες

 • Η Νευροχειρουργική κλινική εφημερεύει καθημερινά 08.00 με 14.30 (εκτός από την επόμενη γενικής εφημερίας) ενώ κάθε τέσσερις ημέρες έχει γενική εφημερία.
 • Λειτουργούν τακτικά εξωτερικά νευροχειρουργικά ιατρεία κάθε Τρίτη και  Πέμπτη 11.30 με 14.00 τηλ.: 1535
 • Λειτουργούν απογευματινά εξωτερικά Ιατρεία με ραντεβού τηλ.: 213 2033600

Επικοινωνία

 • Νευροχειρουργική Κλινική
  ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

 • Λεωφόρος Μεσογείων 154
  Χολαργός
  ΤΚ 11527

 • +30 213 2032364

 • nevroxeirourgiki_clinic@gna-gennimatas.gr

Στο χάρτη

Powered by: PowerSite.gr

© 2024 Νευροχειρουργική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»