• 23 Σεπ 2015
Χειρουργικά Πεπραγμένα 2014
Στην κλινική μας πραγματοποιήθηκαν, μέσα στο 2014, 746 επεμβ...

Στην κλινική μας πραγματοποιήθηκαν, μέσα στο 2014, 746 επεμβάσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης Νευροχειρουργικής. Το 52% εξ αυτών αφορούσε σύνθετες επεμβάσεις (κατηγορίας C, D) ενώ το υπόλοιπο 48% αφορούσε σε συνήθεις επεμβάσεις κατηγορίας A, B (όπως είναι τα τραυματικά αιματώματα, βαλβίδες για υδροκεφαλία κλπ).

Ειδικότερα:

 1. Ανευρύσματα: 38
  • 5 μετά από ατελή εμβολισμό (δύο της μέσης εγκεφαλικής, δύο της πρόσθιας αναστομωτικής, ένα της οφθαλμικής αρτηρίας) Case Study
  • 10 της πρόσθιας αναστομωτικής αρτηρίας, ραγέντα και μη εμβολίσιμα. Τα 4 εξ αυτών (όπως και τα δύο ατελώς εμβολισθέντα) έγιναν με διημισφαιρική – υπομετωπιαία προσπέλαση Case Study
  • 17 της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας Case Study
  • 2 γιγαντιαία της οπίσθιας αναστομωτικής αρτηρίας
  • 2 του τμήματος Α2 της πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας Case Study
  • Δύο της οπίσθιας κυκλοφορίας (έκφυση PICA, βασική αρτηρία) όπου απαιτήθηκε far lateral προσπέλαση
 2. Όγκοι εφιππίου – υποφύσεως: 54
  • Χρησιμοποιήθηκε μόνον η ενδοσκοπική διαρρινική προσπέλαση. Η επέμβαση εκτελείται πάντα με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικής νευροπλοήγησης. Case Study
  • Επιπλέον, η εκτεταμένη (extended) ενδοσκοπική διαρρινική προσπέλαση χρησιμοποιήθηκε σε 3 ασθενείς με υπερεφιππιακές εξεργασίες (2 κρανιοφαρυγγιώματα και 1 ενδοεφιππιακό μηνιγγίωμα) Case Study
 3. Ενδοπαρεγχυματικοί όγκοι: 62
  • Επρόκειτο για κακοήθη γλοιώματα ή γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας
  • Ειδικά στην περίπτωση των γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας, όπου απαιτείται ο μέγιστος βαθμός χειρουργικής εξαίρεσης με την ελάχιστη δυνατή βλάβη εγκεφαλικού παρεγχύματος, στην κλινική μας εφαρμόζουμε και την τεχνική της χειρουργικής εξαίρεσης εν εγρηγόρσει (ξύπνιος ασθενής). Την τελευταία 10ετία έχουμε πραγματοποιήσει πάνω από 40 τέτοιες επεμβάσεις σε ασθενείς με χαμηλής κακοήθειας γλοιώματα σε περιοχές λόγου και κίνησης. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και σε ασθενείς με όγκους της νήσου του Reil, περιοχή ιδιαίτερης τεχνικής δυσκολίας. Case Study
  • Σε περιπτώσεις κρανιοφαρυγγιωμα΄των, μακροαδενωμάτων με επέκταση στην 3η κοιλία και σε κολλοειδείς κύστεις της 3ης κοιλίας, χρησιμοποιήθηκε η διημισφαιρική – διαμεσολόβιος προσπέλαση. Case Study
 4. Εξωπαρεγχυματικοί όγκοι: 67
  • 10 μηνιγγιώματα κυρτότητας
  • 10 παραοβελιαία μηνιγγιώματα
  • 47 όγκοι βάσης κρανίου. Οι όγκοι αυτής της κατηγορίας αποτελούν και τους πιο δύσκολους χειρουργικά και απαιτούν αυξημένη εμπειρία και ιδιαίτερη τεχνική. Αναλόγως με την εντόπισή τους χρησιμοποίηθηκαν οι εξής ειδικές προσπελάσεις:

i.Κογχομετωπιαία με κλινοειδεκτομή για μηνιγγιώματα μέσου βόθρου και κόγχου

ii.Αμφιμετωπιαία – διαβασική (transbasal) για γιγαντιαία μακροαδενώματα και 1 αισθησιονευροβλάστωμα

iii.Συνδυασμένη διαβασική με ηθμοειδεκτομή και διαρρινική ενδοσκοπική Case Study

iv.Εξωσκληρίδια δια του σηραγγώδους κόλπου (extradural - transcavernous) για εξεργασίες με διήθηση του σηραγγώδους κόλπου. Case Study

v.Προσιγμοειδική – διασκηνίδιος (presigmoid - transsinous - transtentorial) για μηνιγγιώματα οπισθίου και μέσου βόθρου Case Study

vi.Ιδιαίτερα πλάγια προσπέλαση (far lateral - transcondylar) για μηνιγγιώματα ινιακού τρήματος. Case Study

vii.Οπισθοσιγμοειδική με διάνοιξη του έσω ακουστικού πόρου για ακουστικά νευρινώματα. Case Study

 1. Λιγότερο συχνές αλλά ιδιαίτερα απαιτητικές επεμβάσεις: 13
  • Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες (AVM) εγκεφάλου: 2 Case Study
  • Μικροαγγειακή αποσυμπίεση για νευραλγία τριδύμου: 4 Case Study
  • Εκλεκτική ιπποκαμπεκτομή για ανθεκτική κροταφική επιληψία: 2
  • Αποσυμπίεση ινιακού τρήματος με αφαίρεση αμυγδαλών παρεγκεφαλίδας σε ασθενείς με Arnold – Chiari: 2 Case Study
  • Αφαίρεση σηραγγώδους αιμαγγειώματος: 3 (ένα εξ αυτών στην κινητική περιοχή, οπότε και αφαιρέθηκε με την ασθενή εν εγρηγόρσει)
 2. Εκτός από τις προαναφερθείες επεμβάσεις καλύφθηκε πλήρως το χειρουργικό φάσμα των εκφυλιστικών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης και των όγκων του νωτιαίου μυελού, και οι λοιπές επεμβάσεις κατηγορίας C,D αφορούσαν σύνθετες επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης Case study διαστοματικής αφαίρεσης οδόντος Α2

Ο διευθυντής της κλινικής

Νικόλαος Γεωργακούλιας

Νευροχειρουργική Κλινική ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

Όλοι εμείς, ιατροί, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, καθημερινά δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή των ασθενών μας πιο ποιοτική και κυρίως ελπιδοφόρα!

Εφημερίες

 • Η Νευροχειρουργική κλινική εφημερεύει καθημερινά 08.00 με 14.30 (εκτός από την επόμενη γενικής εφημερίας) ενώ κάθε τέσσερις ημέρες έχει γενική εφημερία.
 • Λειτουργούν τακτικά εξωτερικά νευροχειρουργικά ιατρεία κάθε Τρίτη και  Πέμπτη 11.30 με 14.00 τηλ.: 1535
 • Λειτουργούν απογευματινά εξωτερικά Ιατρεία με ραντεβού τηλ.: 213 2033600

Επικοινωνία

 • Νευροχειρουργική Κλινική
  ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

 • Λεωφόρος Μεσογείων 154
  Χολαργός
  ΤΚ 11527

 • +30 213 2032364

 • nevroxeirourgiki_clinic@gna-gennimatas.gr

Στο χάρτη

Powered by: PowerSite.gr

© 2024 Νευροχειρουργική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»